Co hoi so huu can ho va khu thuong mai

Cơ hội sở hữu căn hộ
và khu thương mại

photo
homecontact
Tan Da, can ho, chung cu, ho chi minh, can ho cao cap, dia oc, mat bang cho thue, van phong, khu mua sam, thuong mai, Viet Nam, cao oc
title

   
Sai Gon Giai phong Hoa Van
Th�ng 10-2007
   
Những chủ nh�n đầu ti�n tiếp nhận căn hộ tại Cao ốc Thương mại & Căn hộ Cao cấp Tản Đ�
Doanh Nh�n S�i G�n Cuối Tuần
Ng�y 12 - 10 - 2007
B�n giao căn hộ Tan Da Court
Doanh Nh�n S�i G�n
Ng�y 09-10-2007
   
Cao ốc Tản Đ� & t�m đắc của người tạo dựng
Bất Động Sản
Ng�y 05-07-2007
Lễ �p n�c Cao ốc Tản Đ�
Doanh Nh�n S�i G�n Cuối Tuần
Ng�y 15-06-2007
   
Lễ �p n�c Cao ốc Thương mại v� Căn hộ Tản Đ�
Doanh Nh�n S�i G�n
Ng�y 12-06-2007
Tan Da Court top-up ceremony held
Saigon Times Weekly
Ng�y 09-06-2007
   
Major Commercial, apartment complex to open Oct
Saigon Times Daily
Ng�y 05-06 2007
Lễ �p n�c Cao ốc Thương mại - Căn hộ Tản Đ�
S�i g�n Giải ph�ng Hoa Văn
Ng�y 04-06-2007
   
 
Cao ốc Tản Đ� đ� b�n được 60% số căn hộ
S�i g�n Giải ph�ng Hoa Văn
Ng�y 17-11-2006